DI-MADE®

di-made creative agency
Er wordt rekening gehouden met uw privacy!

Ontdek hoe

DI-MADE® | Privacybeleid versie 1.12

Uw persoonsgegevens

Vanaf het moment dat u contact opneemt met mij over mijn diensten, kunnen berichten die u verzendt informatie over u bevatten. Deze gegevens zullen voornamelijk bestaan uit uw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en uw informatieverzoek. Deze informatie kan gebruikt worden voor het volgende:

• In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat ik heb bij het promoten van DI-MADE® zullen we uw informatieverzoeken verwerken om uw informatie te verstrekken over de diensten die ik u bied.

• Daarbij kan ik onder meer op uw informatieverzoek reageren of u een uitnodiging sturen voor een vervolggesprek.

• Informatieverzoeken kunnen worden verwerkt zodat ik de stappen kan nemen die u van mij vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om u mijn diensten te leveren.

• U bent niet verplicht mij enige informatie te verstrekken, maar als u niet alle relevante informatie verstrekt, kan ik u mogelijk niet helpen.

• Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt en gedeeld met anderen. Ik ga vertrouwelijk met uw gegevens om, maar kan deze wel delen met door mij gelieerde ondernemingen. Wanneer ik in deze situatie uw gegevens moet delen met instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal ik u op de hoogte brengen van deze transactie doormiddel van standaardcontractbepalingen.

• Uw gegevens kunnen ook bekendgemaakt worden aan medewerkers, leveranciers en onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacy worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken.

• Daarnaast kunnen uw gegevens bekend worden gemaakt voor zover ik hiertoe wettelijk verplicht in ben. Denk hierbij aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties, in verband met eventuele gerechtelijke procedures en om mijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Hieronder valt ook het verstrekken van informatie ten behoeve van fraudepreventie.

Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, mits één of meer bovenstaande bepalingen van toepassing is/zijn.

U heeft de volgende rechten over de manier waarop DI-MADE® uw persoonsgegevens bewerkt:

U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die ik van u verwerk en u kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren.

U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om beperkingen of stopzettingen van de verwerking of u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden.

U kunt en verzoek indienen om een machine leesbare kopie van uw persoonsgegevens die u kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Als dit technisch mogelijk is, kunt u ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, als u daar de voorkeur aan geeft.

Beveiliging

Ik zal alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijzigingen van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wijzigingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Van eventuele wijziging zal ik u op de hoogte brengen. Het gemoderniseerde beleid zal op deze webpagina plaatsvinden en u zult, waar mogelijk, via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Bewaartermijn

Alle informatie die u verstrekt zal uitsluitend worden opgeslagen op een georganiseerd offline bestanden systeem. Over het algemeen zullen uw gegevens hier 5 (vijf) jaar aanwezig zijn vanaf de meest recente actualisering in het desbetreffende dossier.

Ik streef ernaar te voldoen aan uw verzoek binnen een maand. U vragen naar de algemene voorwaarden of uw verzoek richten aan info@di-made.com

Geïnteresseerd?

Of nieuwsgierig naar wat ik kan doen voor jou en/of jouw onderneming? Vraag een GRATIS gesprek aan of stuur een mail naar: info@di-made.com

Daag jij mij uit?
Vraag snel een gesprek aan!